Cześć! Wszelkie informacje na tej stronie dotyczą przetwarzania Twoich danych osobowych. Gorąco zachęcam do lektury, gdyby coś budziło Twoje wątpliwości.

Administrator strony

Administratorem strony www.adammajda.pl jest Adam Majda. Czyli ja. Możesz się ze mną skontaktować pod adresem: czesc@adammajda.pl. W razie jakichkolwiek pytań, służę odpowiedzią.

Podstawowe informacje

 1. Wykorzystuję narzędzia analityczne Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas jaki spędziłeś na stronie i tym podobne. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zadecydować, czy chcesz korzystać z tych plików. Wystarczy przejść do ustawień twojej przeglądarki.
 2. Na bieżąco udostępniam Ci wszelkiego rodzaju media społecznościowe wraz możliwością subskrybowania czy obserwowania moich profilów. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies serwisów społecznościowych takich jak: Facebook, Instagram, Linkedin czy Twitter.
 3. Możesz dodawać swoje komentarze za pomocą systemu Disqus, który wykorzystuje pliki cookies. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie z plików tegoż systemu.
 4. Oprócz serwisów społecznościowych czy systemu komentarzy, publikuję tu również nagrania audio osadzone w serwisie Spreaker. Serwis ten wykorzystuje swoje pliki cookies.
 5. Wykorzystuję własne pliki cookies, bo chciałbym, aby ta strona funkcjonowała w należyty sposób.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jego brak uniemożliwia korzystanie ze strony www.adammajda.pl i kontaktowanie się ze mną.
 7. Powyższe informacje są podstawowymi w kwestii danych osobowych (w tym „ciasteczek”) jakie wykorzystuję i przechowuję w związku z prowadzeniem tej strony. Więcej informacji znajdziesz w dalszej części publikacji.

Pliki „cookies”

Czym są tzw. pliki cookies?

Pliki cookies (bądź inaczej ciasteczka) są niewielkimi plikami wysyłanymi przez serwis internetowy na komputery osobiste czy urządzenia mobilne, w trakcie korzystania ze strony internetowej. Ciasteczka są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, gdyż są związane z autoryzacją użytkownika czy pocztą. Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość.

Jakie dane zbieram?

Moja strona zbiera automatycznie dane na temat Twojej wizyty na stronie, typ przeglądarki, system operacyjny, a także Twój adres IP.

Jak wykorzystuję zebrane dane? 

Zebrane dane służą mi w głównej mierze do analizy zachowań użytkowników na tej stronie, możliwej personalizacji usług, a także ewentualnych badań demograficznych. Co istotne – to nie jest profilowanie. Takie ciasteczka nie zawierają danych osobowych i są całkowicie anonimowe. Natomiast dane zebrane w drodze kontaktu posłużą jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie.

W żadnym wypadku nie sprzedaję uzyskanych danych.

Zgoda na wykorzystanie cookies

Taka informacja pojawia się podczas pierwszej wizyty na tej stronie. Możesz wówczas wyrazić zgodę lub zapoznać się ze szczegółami polityki prywatności, czyli z dokumentem, który aktualnie czytasz.

Jak wyłączyć pliki cookies?

Każda przeglądarka posiada opcje wyłączenia cookies w panelu konfiguracyjnym.

Bezpieczeństwo

 1. Twoje dane są całkowicie bezpieczne i przechowywane z należytą starannością, wskazaną przez rozporządzenie unijne. Wykorzystywane są jedynie w celach, które sam wskazałeś i na które wyraziłeś zgodę.
 2. Strona nie prowadzi sprzedaży ani newslettera, zatem zbierane dane ograniczają się do plików „cookies” opisanych powyżej, a także danych osobowych, które wskazujesz podczas kontaktowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Twoje dane są w tej sytuacji przetwarzane w celu udzielenia Ci wiadomości zwrotnej, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda, będąca wynikiem chęci nawiązania kontaktu.
 3. Nie wykorzystuję żadnych danych w celach marketingowych, a także nie sprzedaję ich.
 4. Dostęp do danych mają tylko podmioty wspierające mnie w zakresie niezbędnym dla realizacji opisanych w tym dokumencie celów i tylko na postawie stosownych umów powierzenia.
 5. Przechowuję dane osobowe każdego użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe są przetwarzane. Jedynymi ewentualnymi danymi osobowymi, które mogę przechowywać, są te, które podałeś w mailu. Ta kwestia została wyjaśniona w poprzednich punktach. Wiadomości archiwizuję, a pocztę usuwam w zależności od potrzeb. Pliki cookies Google Analytics przechowywane są przez okres 26 miesięcy.
 6. Strona jest zabezpieczona wiodącym certyfikatem SSL, który szyfruje komunikację między Twoim komputerem a stroną.
 7. Mój komputer jest chroniony programem antywirusowym, który aktualizuję na bieżąco.
 8. Korzystając ze strony przysługują Ci wszystkie prawa wskazane w rozporządzeniu unijnym, m.in. cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, odmowa przetwarzania danych osobowych, żądanie wglądu do posiadanych danych, a także wniesienie skargi do organu nadzorczego.

Zmiana polityki prywatności 

Blog adammajda.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany powyższej polityki prywatności w formie nowej wersji na tej stronie. Powodem takiego działania mogą być: zmiany prawne, zmiany technologiczne, bądź zmiany w obrębie świadczonych usług.


Wykorzystałem szablony polityki prywatności i plików cookies innych stron, aby nie pominąć żadnej istotnej dla Ciebie i dla mnie informacji. W szczególny sposób wzorowałem się na dokumencie obowiązującym na stronie praKreacja.pl. Autorowi dziękuję.